Wat komt er bij kijken.


Inleiding
 

In de eerste serie dia's bespreken we een aantal onderwerpen, die belangrijk zijn, wanneer je wil starten met een eigen salon of klein bedrijf. Of je nu schoonheidsspecialist, kapper of timmerman bent, deze punten moet je toch doorlopen en de juiste keuzes maken. je runt een zaak en je oefent een vak uit. Het ene kan niet zonder het andere!   

*klik op afbeelding om deze te vergroten*
 
Afbeelding invoegen
 1
 

Bedrijfsvoering Beauty Business

Onder UV (Uiterlijke Verzorging) vallen de beroepen Schoonheidsspecialist, Pedicure en Kapper. Beroepen, die zich met "Beauty" bezighouden. Omdat er op en aan de klant wordt gewerkt, spreekt men ook wel van "Contactberoepen". Tijdens de Corona pandemie een actueel onderwerp. Er zijn meer beroepen die zich met UV bezig houden, zoals in deze dia is weergegeven.

Wij gaan ons vooral bezig houden met de schoonheidsspecialist en de pedicure.

Veel van de onderwerpen spelen ook voor de kapper of de kapsalon.

In de rechter tabel een aantal onderwerpen die we willen gaan bespreken. 

 Afbeelding invoegen
2
 

Kernwerkzaamheden Uiterlijke Verzorging 

In onderstaande dia hebben we de meest gangbare werkzaamheden vermeld. Het gaat om een indruk te geven van de activiteiten. Het echte beeld is veelzijdiger.

Zo kan men zich richten op acne behandelingen, ontharingstechnieken, camouflage, aromatherapie, bijzondere massages enz..Afbeelding invoegen
 
 
Waarom Uiterlijke Verzorging
 
Een goed idee is, om te kijken waarom uiterlijke verzorging zo’n belangrijke rol speelt. In onderstaande dia zie je een aantal invalshoeken.
3
*
Afbeelding invoegen  
Geregistreerde beroepsgroepen UV

In de UV branche zijn een groot aantal personen actief. Kortom concurrentie genoeg. Maar toch valt dit mee. Omdat je met de werkzaamheden aan de patiënt zit (kenmerkend voor een contactberoep) ontstaat ook makkelijk een persoonlijke band. Dan speelt een prijsverschil veel minder.

4
*
 
Afbeelding invoegen
5
 
 
Vakkennis 

Om een UV vak goed te kunnen uitoefenen is een gedegen opleiding noodzakelijk. De vakstudies bestaan uit praktijkopleiding en een theoretisch deel. Anatomie, fysiologie en pathologie zijn ook belangrijke onderdelen. Daarnaast natuurlijk de theorie van de praktijk.

Opleidingen worden in Nederland gegeven door zowel particuliere instituten alsmede de ROC's. Helaas zijn voor het uitoefenen van het vak geen opleidingseisen meer. Het zijn z.g. "Vrije beroepen". Ook het oude middenstandsdiploma is geen vereiste meer. 


*
 
Afbeelding invoegen
6
 
 
Opleidingsniveau 

Uitgeleerd is niet snel aan de orde. In deze dia een overzicht van de mogelijkheden. Studies binnen het UV beginnen al op niveau 2 (b.v. Nagelstyling), niveau 3 (schoonheidsspecialist, pedicure en kapper).

Via applicatiecursussen kan men niveau 4 bereiken. Dat geeft ook toegang tot HBO opleidingen.

De meeste HBO en Universitaire opleiding hebben tevens een beschermde titel. Zonder het diploma mag die titel niet worden gebruikt.

Voor bepaalde behandelingen is  BIG registratie noodzakelijk. Meestal dan ook een beschermde titel. 

*klik op afbeelding om deze te vergroten*
Naar "Algemeen"