Rechtspositie

 

Formele aspecten van een zaak of salon

We kunnen op vele manieren zakelijk bezig zijn. Het verkopen van een fiets is een zakelijke activiteit. Maar voor de fiscus (belastingdienst) bijvoorbeeld niet. Maar gebeurt het regelmatig, dan wil men graag weten wat zo'n handeltje oplevert. Dan wordt de winst tevens inkomen. En dat wordt belast. Ook met verzekeringen moet je goed opletten of het door hun als privé of zakelijk wordt gezien. Een definitie van zakelijk is niet exact te geven.

Maar wil je een salon starten, dan is het duidelijk, dat je mee gaat doen aan het economisch verkeer en dus zakelijk bezig bent. Aan te raden is dan om je bij de Kamer van Koophandel in te schrijven. En: vergeet ook niet minstens een zakelijke W.A. verzekering af te sluiten.

 
Afbeelding invoegen
12
 

Inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Moet ik me laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK)?  Wanneer de volgende vragen met ja worden beantwoord is dat aan de orde:

1.     Je levert goederen (bijv. cosmetica) of diensten (behandelingen)

2.      Er wordt een meer dan symbolische vergoeding voor gevraagd (een normaal uurtarief)

3.      Je neemt deel aan het economisch verkeer. Je werkt in opdracht van klanten en niet vrijblijvend familie of kennissen (modellen).

Er vindt tevens registratie bij de Belastingdienst plaats.

De werkzaamheden krijgen een code, zie dia. Let er op, dat de juiste codes zijn geregistreerd.

Dat geeft vrijheid om ook buiten de eigen sfeer activiteiten te ontwikkelen.

Die codes speelden bij de Corona pandemie een rol bij toekennen subsidies e.d..

Ook de keuze van de rechtspersoon kan bepalend zijn bij onverwachte  toestanden.

 

 
Afbeelding invoegen13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Als je een bedrijf hebt, dan heeft dat meestal ook financiële consequenties voor de (huwelijks)partner. Daarom zinvol om er aandacht aan te besteden. Het kan gaan om uitkeringen, hypotheken maar ook schulden die ontstaan. Dan of hebben we het nog niet over scheidingen of faillissement. Naast deze
 
 
Rechtsvormen

De meeste salons zijn begonnen met thuis oefenen met modellen. Maar op een gegeven moment wordt het zakelijk. In de praktijk zag ik, dat veel starters na inschrijving eigenlijk automatisch eenmanszaak werden en op de langere termijn dat ook bleven. Dat hoeft niet altijd verkeerd te zijn, maar soms wel. Bepalend zijn daarbij je opbrengsten, lange termijn verplichtingen (huur, lease, hypotheek e.d.) en zakelijke risico's om er een paar te noemen.
 
Er zijn een flink aantal bedrijfsvormen mogelijk, allemaal met hun specifieke kenmerken en doelstellingen. Maar ook fiscale voor en nadelen. Tijdens de coronacrisis zagen we éénpitters uit ellende hun huis verkopen om de schulden te betalen! Verkeerde bedrijfsvorm gekozen? Zou kunnen.

 
Afbeelding invoegen
14
 
Eenmanszaak

De éénmanszaak is de meest voorko-mende rechtsvorm, daarna een B.V..
Het is verstandig om de voor en nadelen van beide vormen goed te overwegen. Zeker wanneer je veel lange termijn (3 - 5 jaar) verplichtingen bent aangegaan.
 
Gelukkig is het wel mogelijk om een rechtspositie later te veranderen.
Laat je begeleiden door iemand die deskundig is op dit terrein!!!
 
 
 
Afbeelding invoegen
15
 
Onderstaand nog informatie over andere rechtsvormen. Soms kan een maatschap nog actueel zijn, maar deze dia's zijn vooral bedoeld, dat u kennis hebt van deze vormen. 

 
Afbeelding invoegen
16
 
 
Afbeelding invoegen
17
 
 
Afbeelding invoegen
18
 
En tot slot:
 
 
Afbeelding invoegen
19
 
Bedrijfsbeëindiging

Ieder bedrijf kent een beginfase of pioniersfase, gevolgd door een continueringsfase. Hoe lang deze fasen duren is niet te voorspellen, maar zeker is, dat vroeg of laat er een eindfase komt. De reden ban beëindiging kunnen heel divers zijn.
 
Ook hoeven ze lang niet altijd negatief te zijn. Misschien is jouw bedrijf een springplank naar iets veel mooiers of wil je gaan rentenieren? Denk er over na, zodat je niet verrast wordt door onmogelijkheden.