Ik wil beginnen

Ik wil mijn vak gaan uitoefenen

Een voor de hand liggende mogelijkheid is:

·        In dienst treden bij een bestaand bedrijf c.q. werkgever.

o   Dat heeft zo zijn voordelen. Denk aan de zekerheden, het sociale vangnet aan regels en verplichtingen waaraan een werkgever moet voldoen.

o   Maar tegenover die rechten, staan ook plichten en beperkingen. Daarmee wordt de vrijheid van handelen, het realiseren van ideeën en het bepalen van het inkomen beperkt.

De tarieven van een behandeling zijn zodanig, dat bij een redelijke bezetting ook een redelijk inkomen verworven kan worden. Echter, veel financiële ruimte is er niet. Dat betekent, dat in loondienst werken geen riant salaris zal opleveren.

Op termijn (na opdoen van ervaring) kan de behoefte ontstaan om "voor jezelf” te gaan werken. Maar daar moet je geschikt voor zijn, dus:

·        Heb je eigen ideeën,

·        Ben je bereid hard te werken,

·        Niet gouw teleurgesteld,

·        Niet bang voor risico’s en

·        Flexibel van geest

Dan is het hebben van een eigen bedrijf een goed idee.

Oh ja, nog een punt, hoe ga je nu om met geld? Als het meestal brandt in de zak om het uit te geven (korte termijn) dan is starten van een zaak een groter risico, dan wanneer het uitgeven beleidsmatig en gepland (langere termijn) gaat.

In dit boek wil ik je meenemen langs de vele aspecten van bedrijfsvoering die van belang (kunnen) zijn.

Ik wil wel een "Eigen zaak” hebben

En dus "Eigen baas” zijn!

Als dat de wens is, dan hebben we goed bericht. Ja dat kan! Volgens de huidige regels (2022) is dat mogelijk. Voorwaarde is, dat er wordt meegedaan aan het economisch verkeer en er goederen en/of diensten worden geleverd.

Het enige dat moet gebeuren, is inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). De KvK meldt de inschrijving aan bij de "Belastingdienst”. Daar heb je verder geen omkijken naar.

Wil de onderneming succesvol zijn, dan komt er heel wat meer bij kijken. Denk aan opleiding, ervaring, rechtsvorm, investeren, administratie, juridische aspecten enzovoort. Mijn kennis en ervaring van ruim 35 jaar met het opzetten van een zaak, als docent en betrokken bij de inrichting van veel salons wil ik graag delen en zo helpen de goede weg te vinden en missers te voorkomen.

In dit boek gaan we in op de bedrijfsvoering van salons voor "Uiterlijke Verzorging” en m.n. de Schoonheid en Voetverzorging. Veel onderwerpen zullen ook voor kappers gelden.